lang-farsi.png پارسی
|
lang-english.png English
|
lang-turki.png Türkçe
 • دنیر بالاتر از 2
 • دنیر بالاتر از 2
 • دنیر بالاتر از 2
 • دنیر بالاتر از 2
 • دنیر بالاتر از 2
 • دنیر بالاتر از 2

دنیر بالاتر از 2

الیاف با دنیر بالاتر از 2 در این گروه طیقه بندی میشود.این گروه از الیاف به دلیل تنوع دنیر در گستره وسیعی از محصولات کاربرد دارند.

کاربردها

 • استفاده جهت تولید نخهای فرش
 • استفاده در بعضی از انواع کفپوشها و موکت
 • استفاده جهت پوشش سطوح داخلی خودروها
 • استفاده در انواع لایی های برای کاربردهای صنعتی و خانگی
 • استفاده در نخ پتو
 • استفاده در مصارف پر کنی
 • استفاده در کالای خواب
 • استفاد در انواع منسوجات بی بافت
 • استفاده در ژیو تکستایل
 • استفاده در لایی های بکار برده شده در عایقهای رطوبتی