lang-farsi.png پارسی
|
lang-english.png English
|
lang-turki.png Türkçe
 • الیاف هالو
 • الیاف هالو
 • الیاف هالو
 • الیاف هالو
 • الیاف هالو
 • الیاف هالو

الیاف هالو

الیاف میان‌تهی که زیرمجموعه‌ای از الیاف دوجزئی هستند. در فرایند ذوب ریسی پلی استر به منظور ایجاد سطح مقطع مورد نظر میتوان از رشته سازها با شکل روزنه های مختلف استفاده کرد متناسب استفاده کرد. با توجه به فرم روزنه های رشته‌ساز، ممکن است لیف میان‌تهی یک و یا چند منفذ در سطح مقطع خود داشته باشد. سطح مقطع این نوع لیف، ممکن است مدور و یا غیرمدور باشد.
پلی‌استر را می‌توان به هر شکلی قالبگیری و خواص عایقی معینی را در آن ایجاد کرد. یکی از این روش‌ها، ساخت الیاف توخالی است. این فرایند باعث به تله‌افتادن هوا درون الیاف می‌شود.
خواص الیاف میان‌تهی در مقایسه با الیاف معمولی عبارتند از:
ـ ضریب پوشانندگی و حجم بیشتر
ـ زیردست بهتر
ـ ظرفیت بیشتر جذب رطوبت
ـ قدرت عایق‌بندی گرمایی بالاتر

کاربردها

 • استفاده در لباس‌های ورزشی به عنوان عرق‌گیر
 • استفاده در لباسهای آتش نشانی و ضد حرارت
 • استفاده در صنایع پر کنی و کالای خواب
 • استفاده در عایقهای صوتی
 • استفاده در منسوجات و فرش به دلیل تمایل کم به کثیف شدن
 • استفاده در کفپوش و سقف خودروها به منظور کاهش وزن و بهبود جذب صوت و عایق‌بودن حرارتی
 • استفاده در حسگرهای الکتریکی، حرارتی و مغناطیسی برای ایجاد کاربردهای هوشمند
 • استفاده در قلم موی نقاشی به دلیل نگهداری بهتر مواد رنگی و خروج آرام